Gul vipstjert

Motacilla flava

Yellow Wagtail

Yellow Wagtail

I Danmark yngler den gule vipstjert typisk på fugtige enge, især kreaturafgræssede strandenge. Tre underarter forekommer regelmæssigt her i landet: M. f. flava er en almindelig ynglefugl og trækgæst over det meste af landet, M. f. flavissima yngler sjældent langs den jyske vestkyst, og M. f. thunbergi er en almindelig trækgæst. Gul vipstjert er vidt udbredt fra England og Portugal i vest, gennem store dele af Europa, Mellemøsten og Sibirien til Japan og Alaska i øst. I Europa findes de største bestande i de østlige egne, bl.a. i Rusland, Hviderusland, Ukraine, Polen, Rumænien og Finland. Langt de fleste bestande er trækfugle som overvintrer i Afrika syd for Sahara, Indien eller Sydøstasien, samt i mindre omfang i sydlige Spanien, Nordafrika og Kaukasus. Den gule vipstjert trækker overvejende om dagen. Under trækket og om vinteren kan gule vipstjerter samles i meget store flokke på fælles overnatningslokaliteter, f.eks. i rørskove og på sukkerørsmarker.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gul vipstjert

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 535
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 36
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%