Gulbug

Hippolais icterina

Icterine Warbler

Icterine Warbler

Gulbugen yngler næsten udelukkende i Europa, mod vest til Nordfrankrig og mod øst til lige øst for Ural. Overvintringsområdet ligger primært i Centralafrika syd for Ækvator. Vesteuropæiske fugle flyver mod Afrika med en sydlig kurs, og trækket foregår formentlig ret hurtigt. Gulbugen er en almindelig ynglefugl over det meste af Danmark, hvor den findes i halvåbne skov- og kratområder og primært lever af insekter. Arten er gået tilbage siden begyndelsen af 1980’erne. Gulbugen er nattrækker. Ankomsten til Danmark sker fra midt i maj, og borttrækket sker fra sidst i juli til starten af september. Landet passeres af trækgæster i maj-juni samt i slutningen af juli til starten af september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gulbug

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 11.627
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1157
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%