Gulirisk

Serinus serinus

European Serin

European Serin

For omkring 200 år siden fandtes gulirisken kun i Middelhavsområdet, men arten har siden spredt sig mod nord og senere også mod øst. I dag yngler arten i de fleste europæiske lande syd for Danmark. Herhjemme gøres der kun spredte og uregelmæssige fund af ynglefugle, primært i landets sydlige og østlige egne. Arten er desuden en sjælden træk- og sommergæst. I de nordligere dele af udbredelsesområdet er guliriskerne trækfugle med vinterkvarter omkring Middelhavet. Trækket forløber over en bred front, og ret ningen er regionalt ret forskellig (Zink & Bairlein 1995).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gulirisk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 27
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%