Gulspurv

Emberiza citrinella

Yellowhammer

Yellowhammer

I Danmark er gulspurven en almindelig og vidt udbredt ynglefugl. Arten er knyttet til åbent landskab med småbeplantninger. Gulspurven er udbredt over det meste af Europa med størst yngletæthed i de centrale og nordøstlige egne. I de fleste områder er kun en del af bestanden trækfugle. Andelen af trækfugle varierer fra år til år og er sandsynligvis påvirket af vintervejret. I Danmark observeres flest fugle på træk i oktober-november samt i marts-april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gulspurv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 10.093
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1292
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%