Hættemåge

Larus ridibundus

Common Black-headed Gull

Common Black-headed Gull

Hættemågen er den talrigeste og mest udbredte mågeart i Danmark. Den kendes af de fleste pga. yngledragtens brunsorte hoved. Hættemågerne ses næsten overalt, og deres fødesøgning foregår ofte tæt på mennesker i byer, ved havne, på marker og på lossepladser. Arten yngler over hele landet i kolonier ved beskyttede kyster og næringsrige søer og moser. Den danske hættemågebestand voksede i antal og udbredelse i starten af 1900-tallet, men er siden 1950’erne gået kraftigt tilbage (Heldbjerg 2001a). Hættemågen yngler over det meste af Europa med de største bestande i Rusland, Hviderusland, Tyskland, Holland og Danmark samt på De Britiske Øer. Udbredelsen fortsætter øst for Ural indtil Stillehavet. Hættemåger fra de nordlige og østlige bestande er primært trækfugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hættemåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 124.636
- heraf mærket som unger 537 (0,4%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 15393
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%