Havlit

Clangula hyemalis

Long-tailed Duck

Long-tailed Duck

Havlittens yngleområde ligger i verdens nordlige egne fra Nordamerika over Grønland gennem arktisk Rusland. Arten yngler tillige i det nordlige Finland og i fjeldområderne i det nordlige Sverige og Norge. Hovedparten af bestandene fra Skandinavien, Finland og det vestlige Sibirien menes at overvintre i Østersøen, hvor vinterflokke på op til flere hundrede tusinde fugle er observeret (Durinck m.fl. 1994, Laursen 1989). I farvandene omkring Danmark overvintrer flest fugle sydvest for Bornholm, i Kielerbugten og i farvandet syd for Lolland og Falster samt i mindre grad i Kattegat (Durinck m.fl. 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Havlit

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 30
- heraf mærket som unger 1 (3,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%