Havørn

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

White-tailed Eagle

Havørnen yngler ved kyster og søer i store dele af Europa samt videre østpå gennem Rusland og Asien til Stillehavet. Siden 1800-tallet er den europæiske udbredelse blevet reduceret kraftigt. Den største bestand findes i Norge og i landene omkring Østersøen. Havørnen genindvandrede som ynglefugl til Danmark i 1995, og siden er bestanden vokset til 10 par i 2003 (Grell m.fl. 2004). Antallet af vintergæster i Danmark er vokset i de senere år (Lange 2005).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Havørn

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 179
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 232
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%