Hedehøg

Circus pygargus

Montagu's Harrier

Montagu's Harrier

I Danmark er hedehøgens udbredelse indskrænket til det sydvestlige Jylland, hvor den er tæt knyttet til det åbne landskab (Rasmussen 2004). Arten indvandrede til Danmark i slutningen af 1800-tallet og toppede med omkring 400 par i 1940-erne (Jørgensen 1989). Siden midten af 1990-erne har bestanden årligt svinget mellem 30 og 40 par (Rasmussen 2004). Arten er i dag opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelse, som strækker sig østover til det centrale Rusland. Hedehøgen er en udpræget trækfugl, og de østlige bestande trækker til Indien, mens de vestlige menes at trække til Sahelzonen og det østlige Afrika syd for Sahara. Et begrænset antal gennemtrækkende fugle ses årligt, primært ved Skagen om foråret.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hedehøg

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 385
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 109
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%