Hjejle

Pluvialis apricaria

European Golden Plover

European Golden Plover

Hjejlen er udbredt som ynglefugl fra Island over Skotland, Skandinavien og De Baltiske Lande til Nordrusland. Omkring halvdelen af den europæiske bestand findes på Island, og herudover findes store bestande i Norge, Sverige, Finland og på De Britiske Øer. I Danmark var arten tidligere en karakterfugl på de vidtstrakte heder i Jylland (Fabricius & Hald- Mortensen 1969), men i dag yngler der kun 6-10 par på tre til fire lokaliteter (Grell 1998, Heldbjerg & Grell 2002). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som kritisk truet. Under efterårstrækket i august-november og forårstrækket i april-maj raster op til flere hundrede tusinde hjejler i Danmark (Meltofte 1993, Rasmussen 1994). Flest rastende hjejler forekommer i Vest- og Nordjylland, specielt i Vadehavs- og Limfjordsområderne, men også østdanske lokaliteter er vigtige rastepladser (Meltofte 1993, Rasmussen 1994). De nordeuropæiske hjejler overvintrer i Vesteuropa og Middelhavslandene inkl. Nordafrika. Et mindre antal overvintrer i Danmark (Meltofte 1993).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hjejle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 140
- heraf mærket som unger 53 (37,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 43
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%