Høgeugle

Surnia ulula

Northern Hawk-owl

Northern Hawk-owl

Høgeuglen yngler i nåle- og birkeskov i de nordlige egne af Europa, Sibirien og Amerika. I Europa er arten udbredt i Norge, Sverige, Finland og Rusland. Høgeuglen er normalt en udpræget standfugl, men i visse år kan høgeugler optræde invasionsagtigt i områder syd for artens normale udbredelse (Mikkola 1983, Cramp 1985). I Danmark er høgeuglen en meget sjælden vintergæst i forbindelse med sådanne invasioner. To større invasioner har dog fundet sted i Danmark i nyere tid, i vinteren 1983-84, hvor flere hundrede høgeugler gæstede landet, og i vinteren 1989-90, hvor 16 fugle besøgte Danmark (Ehmsen 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Høgeugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%