Hortulan

Emberiza hortulana

Ortolan Bunting

Ortolan Bunting

Hortulanen yngler i store dele af Europa fra det nordlige Skandinavien til Middelhavet og videre østpå gennem det sydlige Rusland. De største europæiske bestande findes i Tyrkiet og Rusland. Arten yngler ikke i Danmark, men træffes som en fåtallig trækgæst i maj og august-september. Flest fugle observeres i det østlige Danmark. Hortulanen overvintrer i et bælte syd for Sahara.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hortulan

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 31
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%