Husrødstjert

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

Black Redstart

Husrødstjerten er udbredt over hele Syd- og Mellem europa og herfra gennem Asien til Sydkina og Himalaya. I Europa har arten fra midten af 1800-tallet spredt sig mod nord, og blev i Danmark første gang truffet som ynglefugl i 1870’erne. I dag findes husrødstjert som ynglefugl spedt over det meste af Danmark. På vore breddegrader har arten, som oprindelig er en klippefugl, en forkærlighed for byernes industrikvarterer, havneområder, byggegrunde og lignende. Husrødstjert overvintrer i Mellemeuropa, Middelhavsområdet og Nordafrika. I Danmark ses husrødstjerten fra marts til oktober, og den optræder som en fåtallig trækgæst i marts-maj og oktober. Enkelte overvintrer i milde vintre.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Husrødstjert

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 784
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 15
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%