Husskade

Pica pica

Eurasian Magpie

Eurasian Magpie

Husskaden er udbredt over hele Europa og herfra videre gennem Rusland og Asien til Stillehavet. Arten yngler desuden i Nordamerika. De største europæiske bestande findes i Rusland, Tyrkiet og Frankrig. I Danmark er husskaden en meget almindelig ynglefugl over hele landet både i åbent landskab og i byernes parker og villahaver. Husskaderne er standfugle i hele udbredelsesområdet, og der sker kun en begrænset spredning, specielt i de nordlige dele af udbredelsen.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Husskade

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 624
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 357
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%