Hvid stork

Ciconia ciconia

White Stork

White Stork

Den hvide stork var i 1800-tallet en meget almindelig ynglefugl i Danmark, og i slutningen af århundredet var antallet af ynglepar omkring 4.000 (Løppenthin 1967). I 1939 blev antallet af ynglepar anslået til 1.200, og siden er det gået ned ad bakke for den danske bestand (Løppenthin 1967, Grell 1998). I 2000 og 2004 ynglede kun tre par i Danmark, og arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som kritisk truet. I det det meste af Europa var storkebestanden ligeledes udsat for en kraftig tilbagegang fra 1970 til 1990, men i perioden 1990-2000 voksede mange bestande dog atter moderat. Storken er langdistancetrækker og afhængig af termik og undgår derfor store vandområder under trækket.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvid stork

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 696
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2312
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%