Hvid vipstjert

Motacilla alba

White Wagtail

White Wagtail

Den hvide vipstjert er en almindelig ynglefugl over hele landet, specielt på insektrige lokaliteter med bare flader eller kort græs. De fleste hvide vipstjerter i Danmark tilhøre underarten M. a. alba, mens den britiske underart M. a. yarrellii er en fåtalling trækgæst, hyppigst i Vestjylland. Arten er vidt udbredt fra Østgrønland, De Britiske Ører og Marokko gennem Europa og Centralasien til Taiwan og Alaska. I Europa findes de største bestande i Rusland, Rumænien, Hviderusland, Tyskland, Finland og Sverige. De nordlige og østlige bestande er trækfugle, som trækker til Vest- og Sydeuropa, Afrika nord for ækvator, Den Arabiske Halvø, Indien og Sydøstasien. I Danmark er den hvide vipstjert en almindelig trækgæst, både forår og efterår, samt en sjælden vintergæst. Arten trækker overvejende om dagen, og uden for yngletiden samles den på fælles overnatningspladser, der dog ikke har samme størrelsesorden som den gule vipstjerts.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvid vipstjert

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.182
- heraf mærket som unger 1 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 265
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%