Hvidbrystet præstekrave

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

Kentish Plover

Hvidbrystet præstekrave ynglede indtil ca. 1950 på sandstrande over store dele af Danmark (Dybbro 1970). Artens yngleområde er i dag begrænset til Jylland, primært Fanø og Rømø. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som moderat truet. Danmark ligger på nordgrænsen af artens yngleområde, som i Europa især er de kontinentale kystegne. De nordvesteuropæiske ynglefugle er hovedsagelig trækfugle med vinterkvarter langs kysterne af det vestlige Middelhav og Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvidbrystet præstekrave

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 78
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 64
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%