Hvidhalset fluesnapper

Ficedula albicollis

Collared Flycatcher

Collared Flycatcher

Hvidhalset fluesnapper yngler kun i Europa, hvor arten primært findes i den sydøstlige del. De nærmeste ynglebestande findes på Øland og Gotland samt i Polen. Arten trækker mod syd og overvintrer i det sydlige Afrika. Den er hulruger og foretrækker gammel løvskov. Føden består fortrinsvis af insekter. Trækket foregår om natten, og arten ses fåtalligt fra sidste halvdel af april til maj, mens der kun foreligger ganske få efterårsfund i august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvidhalset fluesnapper

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 23
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%