Hvidklire

Tringa nebularia

Common Greenshank

Common Greenshank

Hvidklire yngler i moser og sumpområder i Skotland, Norge, Sverige og Finland og videre østpå i det nordlige Rusland. Arten yngler ikke i Danmark, men er en almindelig trækgæst ved kyster, søer og moser fra sidst i april til midt i maj og igen fra sidst i juni til og med september (Meltofte 1993). De nordeuropæiske bestande overvintrer fåtalligt langs kysterne af Vesteuropa og Middelhavet, men hovedparten trækker til Afrika syd for Sahara.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvidklire

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 109
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%