Hvidvinget korsnæb

Loxia leucoptera

Two-barred Crossbill

Two-barred Crossbill

Hvidvinget korsnæb er udbredt i nåleskovene på den nordlige halvkugle, bl.a. i det nordligste Sverige, Finland og Rusland. De hvidvingede korsnæb har lærkefrø som deres primære fødekilde, og i år med dårlig frøsætning søger fuglene til andre områder. I sådanne år kan store mængder fugle invadere Vesteuropa i slutningen af sommeren og om efteråret. Danmark er kun i begrænset omfang påvirket af de hvidvingede korsnæbs nomadiske fødesøgning, og arten er således en sjælden træk- og vintergæst i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvidvinget korsnæb

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 9
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%