Hvinand

Bucephala clangula

Common Goldeneye

Common Goldeneye

Hvinanden yngler i hule træer eller opsatte kasser tæt på søer og floder i de nordlige egne af Europa, Asien og Nordamerika. I Europa er arten mest almindelig i Norge, Sverige og Finland samt østover gennem nåleskovsbæltet i Rusland. Hvinanden ynglede første gang i Danmark i 1972 (Dybbro 1976). I dag er der en lille fast bestand i Nordsjælland, hvor opsatte redekasser har hjulpet arten til at få fodfæste (Bang 1989, Grell 1998). I det øvrige Danmark yngler arten kun uregelmæssigt. Fra slutningen af juni til slutningen af september gennemførte en del hvinænder tidligere svingfjerfældning i Limfjorden, men det er ikke set efter 1989 (Laursen m.fl. 1997). I vinterperioden overvintrer en stor del af Nordeuropas bestand i de danske farvande samt langs Tysklands og Polens Østersøkyst (Durinck m.fl. 1994) og på De Britiske Øer (Fransson & Pettersson 2001).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Hvinand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 54
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 29
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%