Isfugl

Alcedo atthis

Common Kingfisher

Common Kingfisher

Isfuglen er udbredt i Mellem- og Sydeuropa, Nordafrika og i store dele af Asien. I Europa yngler arten mod nord indtil det mellemste Sverige og det sydligste Norge og Finland. I Danmark er ynglebestanden vurderet til omkring 300 ynglepar, men efter hårde vintre kan antallet være reduceret væsentligt. Den danske bestand har sit kerneområde ved vandløb og søer i det centrale og østlige Jylland. Fuglene fra den østlige del af yngleområdet i bl.a. Rusland er primært trækfugle, hvorimod fugle fra de vestlige yngleområder er standeller delvis trækfugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Isfugl

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 571
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 45
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%