Jernspurv

Prunella modularis

Dunnock

Dunnock

Jernspurven yngler stort set kun i Europa, og er her udbredt fra det nordligste Norge til Middelhavet. De største bestande findes på De Britiske Øer og i Tyskland, Rusland, Frankrig og Sverige. I Danmark yngler jernspurven almindeligt i skove, parker og andre træbevoksede områder over hele landet. I det nordlige og centrale Europa er fuglene trækfugle, mens fuglene i de sydligere bestande er stand- eller delvis trækfugle. Danmark passeres af trækgæster, flest i september-oktober og i marts-april, og arten er en almindelig vintergæst.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Jernspurv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 55.974
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5032
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%