Kærløber

Limicola falcinellus

Broad-billed Sandpiper

Broad-billed Sandpiper

Kærløberens yngleudbredelse er koncentreret om - kring fjeldmoser i Norge, Sverige, Finland, det nordvestlige Rusland og Sibirien. Kærløberens overvintringsområde er dårligt kendt, men formodes at være Østafrika, Mellemøsten og Indien. At trækket sandsynligvis går mod sydøst forklarer, at arten er en sjælden trækgæst i Danmark. Her i landet ses de fleste fugle i maj og i juli-august (Meltofte 1993).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kærløber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%