Kærsanger

Acrocephalus palustris

Marsh Warbler

Marsh Warbler

Kærsangeren yngler næsten udelukkende i Europa, hvor den findes på kontinentet bortset fra Den Iberiske Halvø og i det meste af Frankrig og Fennoskandia. Arten overvintrer i Østafrika mod syd til Sydafrika. Hele bestanden trækker via Mellemøsten til Nordøstafrika, hvor fuglene ankommer allerede i august-september. Her fælder fuglene, men i november- december ses et koncentreret sydgående træk i Kenya. Kærsangeren yngler på fugtige steder og lever hovedsagelig af insekter. I Danmark findes arten over det meste af landet, men med aftagende hyppighed i det nordvestlige og vestlige Jylland. Arten er ekspanderet overalt i landet siden 1970’erne, mest markant i Jylland, svarende til en generel udvidelse af yngleområdet mod nordvest i Europa. Kærsangeren er en af vores senest ankommende ynglefugle, der først dukker op fra sidst i maj, og allerede fra starten af september er hovedparten af kærsangerne ude af landet. Arten er nattrækker.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kærsanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 10.014
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 403
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%