Karmindompap

Carpodacus erythrinus

Common Rosefinch

Common Rosefinch

Karmindompap har en østlig udbredelse fra Asien og vestpå til Finland, Skandinavien, Polen og det østlige Tyskland. Artens udbredelse har gradvis udvidet sig mod vest, og i Danmark blev karmindompap først en regelmæssig gæst i slutningen af 1960’erne. I dag yngler karmindompap flere steder i landet – især ved kysterne – og bestanden er anslået til 200-250 ynglepar. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som sårbar. På træk ses karmindompappen primært i slutningen af maj og begyndelsen af juni, hvorimod den er mere sjælden om efteråret, hvor flest ses i august.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Karmindompap

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 844
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 92
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%