Kaspisk måge

Larus cachinnans

Caspian Gull

Caspian Gull

Middelhavssølvmåge og kaspisk måge forekommer fåtalligt blandt sølvmåger i Syd- og Østdanmark. De første individer kan dukke op i Danmark i slutningen af juni måned, ofte før end sølvmågeungerne kan flyve. Mest hyppigt ses de i august-september, og kun få individer tilbringer vinteren i Danmark. Middelhavssølvmåge (eller gulbenet sølvmåge) var tidligere en fællesbetegnelse for syd- og østlige racer af sølvmåge (racerne L.a. michaellis og L.a. cachinnans). I dag er middelhavssølvmåge udskilt i to arter, middelhavssølvmåge, som yngler i Middelhavet og til dels i Central- og Vesteuropa, og kaspisk måge, som yngler i et bredt bælte fra det østlige Middelhav over Sortehavet og længere østpå. Begge arter forekommer nu i mindre kolonier i Polen, Tyskland og Hviderusland. Her yngler de ofte sammen med - og hybridiserer med - sølvmåger.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kaspisk måge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 199
- heraf mærket som unger 71 (35,7%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 226
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 1,0%