Kernebider

Coccothraustes coccothraustes

Hawfinch

Hawfinch

Kernebideren er i Danmark en relativ almindelig ynglefugl, som primært yngler i løvskov. Den er mest talrig i det østlige Jylland og på Øerne. Arten er udbredt over det meste af Europa, dog kun fåtalligt nord for cirka 60o nordlig bredde. I Danmark observeres flest trækkende kernebidere på trækstederne i oktober-november og april-maj. Trækket berører primært landets østligste egne. I vinterperioden optræder kernebideren i nogle år invasionsagtigt i store flokke.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kernebider

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.805
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 649
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%