Klyde

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

Pied Avocet

Klyden yngler spredt over store dele af Danmark i små eller store kolonier ved lavvandede fjord- og havkyster. Danmark, Sydsverige og Estland udgør artens nordligste udbredelsesområde. I Europa yngler arten langs kysten af en række vesteuropæiske lande samt fra Ungarn og Grækenland videre østover til det nordlige Kina. De største europæiske bestande findes i Holland, Tyskland, Spanien og Danmark. I både Danmark og det øvrige Nord- og Vesteuropa er arten gået meget frem i løbet af 1900-tallet. De nordog vesteuropæiske klyder overvintrer i Vesteuropa, Middelhavsområdet og langs kysten af Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Klyde

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 664
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 514
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%