Knarand

Anas strepera

Gadwall

Gadwall

Knaranden er en fåtallig ynglefugl i Danmark, talrigest i landets sydlige og østlige egne. Arten yngler i dag spredt over det meste af Europa, hvor bestanden gennem det 20. århundrede er vokset. Fra det østlige Europa er arten udbredt østover gennem Asien til Japan. De nordeuropæiske knarænder overvintrer i Vesteuropa sammen med de mere stationære lokale bestande fra Holland, Frankrig og De Britiske Øer (Scott & Rose 1996).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Knarand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 100
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 32
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%