Knortegås

Branta bernicla

Brant Goose

Brant Goose

Knortegåsen har en cirkumpolær yngleudbredelse ved højarktiske kyster. I Europa yngler og overvintrer to underarter, som begge optræder i Danmark (Madsen m.fl. 1999). Den mørkbugede knortegås, Branta bernicla bernicla, yngler ved det sibiriske Ishav og overvintrer fra det danske Vadehav til Frankrigs Atlanterhavskyst (Ebbinge m.fl. 1999). Lysbuget knortegås, B. b. hrota, yngler i det nordøstlige Canada, Nordgrønland og på Svalbard (Clausen m.fl. 1999). Bestanden fra Svalbard og Nordøstgrønland overvintrer bl.a. i Danmark (Clausen m.fl. 1999). En tredje underart, sortbuget knortegås, B. b. nigricans, fra Nordøstsibirien og Alaska er en sjælden gæst i Danmark (Amstrup 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Knortegås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 8
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%