Kongeørn

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

Golden Eagle

Kongeørnen yngler i Europa, Sibirien og Nordamerika. Efter 200 års forfølgelse er artens europæiske udbredelse i dag ret spredt, med bestande i Skotland, Skandinavien, Finland, De Baltiske Lande samt spredt i det sydlige Europa. Kongeørnen etablerede sig som ynglefugl i Danmark i 1999, og i 2004 var der to par, begge i Lille Vildmose i Himmerland (Grell m.fl. 2004). Herudover er kongeørnen en fåtallig træk- og vintergæst, og der blev i 2002 observeret omkring 30 forskellige fugle (Lange 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kongeørn

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 36
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 41
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%