Kortnæbbet gås

Anser brachyrhynchus

Pink-footed Goose

Pink-footed Goose

Der findes to bestande af kortnæbbet gås; én på Svalbard, som trækker til Danmark, Holland og Belgien (Madsen m.fl. 1999), og én på Island og Grønland, som trækker til Skotland og England (Mitchell m.fl. 1999). Begge bestande er inden for de sidste 50 år vokset kraftigt. Svalbard-bestanden er i dag anslået til 30.000-40.000 fugle, hvor den fra 1930-erne til 1950-erne formodentlig blot var på 10.000-12.000 (Madsen m.fl. 1999). Fremgangen menes primært at være et resultat af øget fredning (Madsen m.fl. 1999). I Danmark er den kortnæbbede gås både forår og efterår en af karakterfuglene langs den jyske vestkyst.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kortnæbbet gås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 3.353
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 517
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 0,0%