Krumnæbbet ryle

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

Curlew Sandpiper

Krumnæbbet ryle har en begrænset yngleudbredelse omkring Tajmyrhalvøen i Nordsibirien. I Danmark er arten ret almindelig på efterårstrækket, men sjælden om foråret. Om efteråret kan ungfuglene visse år optræde i stort tal, nærmest invasionsagtigt. Krumnæbbet ryle overvintrer primært i Afrika syd for Sahara, både langs kysten og i indlandet, samt i Australien.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Krumnæbbet ryle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 14
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%