Kvækerfinke

Fringilla montifringilla

Brambling

Brambling

Kvækerfinkens udbredelsesområde strækker sig fra det nordlige Skandinavien østpå i det nordrussiske nåle- og birkeskovsbælte. De største europæiske bestande findes i Rusland, Finland, Sverige og Norge. I Danmark har kvækerfinken kun ynglet fåtalligt og undtagelsesvis, men arten er en almindelig træk- og vintergæst. I nogle år, specielt i år med mange bog, forekommer kvækerfinkerne i flokke, der tæller millioner af fugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Kvækerfinke

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 18.089
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 640
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%