Lærkefalk

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

Eurasian Hobby

I Danmark yngler der 10-20 par lærkefalke (Grell m.fl. 2004). I vore nabolande er arten mere almindelig, og den yngler relativt talrigt så tæt på Danmark som i Skåne og Slesvig-Holsten. Om efteråret trækker hele bestanden til det sydlige Afrika, og derfor ses der på de danske træksteder hyppigt lærkefalke på træk i august-september og, i større antal, på returtrækket i maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lærkefalk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 7
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 8
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%