Lapværling

Calcarius lapponicus

Lapland Longspur

Lapland Longspur

Laplandsværlingen yngler i fjeld- og tundraområder i Skandinavien, Finland, det nordlige Rusland, Canada og på Grønland. I Danmark er arten en fåtallig trækgæst, som især træffes i september-november og marts-maj, flest i det vestlige Jylland. En del laplandsværlinger overvintrer på de russiske stepper og et mindre antal i Vesteuropa. Herhjemme overvintrer arten kun ganske fåtalligt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lapværling

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.262
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%