Lille kobbersneppe

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

Bar-tailed Godwit

Lille kobbersneppe yngler på fjeldheder i det nordligste Skandinavien og videre østpå på tundraen i det nordligste Rusland og i Alaska. Arten yngler ikke i Danmark, men er en almindelig trækgæst fra juli til september, og igen om foråret fra marts til maj, hvor store antal raster bl.a. i Vadehavet (Meltofte m.fl. 1994). De nordskandinaviske og nordrussiske bestande overvintrer langs kysterne af Vesteuropa og Vestafrika og i mindre grad omkring Middelhavet (Cramp & Simmons 1983, Gilissen m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille kobbersneppe

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 111
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 36
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%