Lille korsnæb

Loxia curvirostra

Red Crossbill

Red Crossbill

Lille korsnæb yngler i nåleskovene på den nordlige halvkugle. Med sin forkærlighed for grankogler blev lille korsnæb først dansk ynglefugl, da nåletræsplantagerne i Jylland voksede til i 1800-tallet (Løppenthin 1967). I dag er lille korsnæb den almindeligste af de tre korsnæb-arter, der optræder i Danmark. Antallet af ynglepar i Danmark er i 1990’erne anslået til omkring 2.000, men varierer meget fra år til år – sandsynligvis betinget af rødgranernes frøsætning. Lille korsnæb yngler, når fødeudbuddet er størst, uafhængigt af årstiden, og i Danmark træffes de nomadiske korsnæb året igennem. I invasionsår kan trækket indledes i april og kulminere i slutningen af juli og begyndelsen af august.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille korsnæb

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 510
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%