Lille præstekrave

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

Little Ringed Plover

Lille præstekrave yngler på grus- og sandbanker ved floder i store dele af Europa og Asien. I Danmark er arten en fåtallig ynglefugl, knyttet til grusgrave, og artens udbredelse falder nøje sammen med forekomsten af denne kulturskabte habitat. Nord og øst for Danmark findes de største bestande i Finland og De Baltiske Lande, mens der i Norge og Sverige er mindre bestande. I Danmark er arten en fåtallig trækfugl i juli-september og om foråret fra slutningen af april til starten af maj. Den vesteuropæiske bestand formodes primært at overvintre i tropisk Afrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille præstekrave

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 68
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 40
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%