Lille skallesluger

Mergus albellus

Smew

Smew

Lille skallesluger yngler i det nordlige Sverige og Finland og videre østover gennem Sibirien til Kamchatka ved Stillehavet. Bestandene forlader yngleområderne om vinteren og overvintrer bl.a. langs Østersøens kyster (Durinck m.fl. 1994). I Danmark er der i vinterperioden optalt mellem 200 og 600 små skalleslugere (Pihl m.fl. 2001). I isvintre, hvor de tyske og polske Østersølaguner fryser til, kan antallet dog være større (Laursen m.fl. 1997).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille skallesluger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage