Lille stormsvale

Hydrobates pelagicus

European Storm Petrel

European Storm Petrel

Lille stormsvale yngler kun i Europa, hvor dens kolonier findes ved klippekyster i Atlanterhavet, bl.a. på Island, De Britiske Øer og Færøerne. Desuden findes mindre bestande i Vestnorge, ved kysterne af Biscayabugten og i Middelhavet. Arten overvintrer i de sydlige Atlanterhav, især ud for Sydvest- og Sydafrika. I Danmark er lille stormsvale en sjælden trækgæst, som oftest ses ved den jyske vestkyst i september- november.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lille stormsvale

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 46.553
- heraf mærket som unger 102 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2427
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%