Løvsanger

Phylloscopus trochilus

Willow Warbler

Willow Warbler

Løvsangeren yngler i Nordeuropa og østover til Østsibirien. Alle populationer, inklusive østsibiriske fugle, overvintrer i Afrika syd for Sahara. Vesteuropæiske fugle trækker mod sydvest til Den Iberiske Halvø, før de drejer syd mod Vestafrika, mens nordskandinaviske og finske fugle trækker mod sydøst til det østlige middelhavsområde. Løvsangeren findes i de fleste (især unge) skovbiotoper, men er talrigst i birke og pileskov. Den forekommer almindeligt over hele Danmark, og bestanden er relativt stabilt. Arten lever primært af insekter. Trækket foregår om natten. Løvsangeren ankommer senere end gransangeren, fra midt i april, og borttrækket sker tidligere, august-september. Landet passeres af store mængder trækgæster i maj og i august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Løvsanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 99.547
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3440
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%