Lunde

Fratercula arctica

Atlantic Puffin

Atlantic Puffin

Lunden yngler i kolonier på fuglefjelde på begge sider af Nordatlanten. I Europa går udbredelsen fra Svalbard til De Britiske Øer og Frankrig i syd. De største bestande findes på Island, Færøerne, De Britiske Øer og i Norge. Lunderne overvintrer langt til havs, sandsynligvis fra Barentshavet i nord til Acorerne og De Kanariske Øer i syd. Ungfuglene overvintrer ofte længere fra kolonierne end de voksne fugle. Således er ungfugle fra Norge og De Britiske Øer flere gange genfundet ved den nordamerikanske østkyst (Bakken m.fl. 2003, Wernham m.fl. 2002). Uden for yngletiden opholder lunderne sig på åbent hav, og genfund af ringmærkede fugle er derfor ikke repræsentativt for vinterforekomsten. I Danmark er lunde en sjælden træk- og vintergæst fra slutningen af september til november og i marts-maj. Flest ses ved den jyske vestkyst og i Kattegat.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lunde

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 942
- heraf mærket som unger 3.626 (384,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 534
Antal fugle 106
Genmeldingsandel 11,3%