Mallemuk

Fulmarus glacialis

Northern Fulmar

Northern Fulmar

Mallemukken yngler ved de arktiske og nordlige tempererede havområder, og tilbringer det meste af livet over åbent hav. I Europa er de største ynglebestande på Island, Færøerne, Svalbard og De Britiske Øer (BirdLife International 2004). Arten yngler yderst sjældent i Danmark (Grell m.fl. 2004), men der er ikke langt til de nærmeste faste ynglekolonier i Sydvestnorge og på Helgoland. Mallemukken er en ret almindelig træk og vintergæst i de danske farvande og observeres oftest fra den jyske vestkyst, specielt ved Hvide Sande, Hanstholm og Skagen (Meltofte & Fjeldså 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Mallemuk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 485
- heraf mærket som unger 607 (125,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 214
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%