Misteldrossel

Turdus viscivorus

Mistle Thrush

Mistle Thrush

Misteldroslen yngler over hele landet, men er mest udbredt i Jylland, hvor udbredelsen er vokset i takt med nåleskovsplantagernes opvækst. Arten yngler i hele Vest- og Centraleuropa, fra Middelhavet til det nordlige Finland. De største europæiske bestande findes i Rusland, Spanien og Tyskland. I Europa forlader de nordlige bestande i højere grad end de sydlige yngleområderne for at overvintre under varmere himmelstrøg i Vest- og Sydeuropa. I Danmark er misteldroslen en almindelig trækgæst, og en del overvintrer i milde vintre.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Misteldrossel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 189
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 16
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%