Mudderklire

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

Common Sandpiper

Mudderklire er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, men arten er en af Europas mest udbredte ynglefugle med ynglebestande både nord og syd for Danmark. De største europæiske bestande findes i Rusland, Finland, Norge og Sverige. Arten yngler endvidere i Sibirien indtil Stillehavet mod øst. I Danmark ses arten på træk i juli-august og om foråret i maj. Enkelte mudderklirer tilbringer vinteren i Europa, men hovedparten trækker til overvintringsområder i tropisk Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Mudderklire

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 382
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 167
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%