Mursejler

Apus apus

Common Swift

Common Swift

Mursejlere tilbringer det meste af sit liv i luften og har kun sjældent ’fast grund’ under fødderne. Eksempelvis sover de ikke-ynglende fugle i luften og tilsyneladende tilbringes hele vinteren i Afrika på vingerne (Wernham m.fl. 2002). I Danmark yngler arten almindeligt over det meste af landet, dog i mindre udstrækning i det vestlige Jylland. Mursejleren foretrækker at yngle højt til vejrs især i etageejendomme og ofte i mindre kolonier. Arten er vidt udbredt i det meste af Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Sibirien og Kina. De største europæiske bestande findes i Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Italien og Spanien, men også Sverige har en stor bestand. I Danmark er mursejleren også en meget almindelig trækgæst. Arten er langdistance-trækker og overvintrer i Afrika syd for ækvator samt i mindre omfang på Den Arabiske Halvø og i det nordlige Indien.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Mursejler

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 522
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 145
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%