Musvåge

Buteo buteo

Common Buzzard

Common Buzzard

Musvågen er udbredt i hele Europa og herfra videre gennem Rusland til Stillehavet. I Danmark er musvågen den almindeligste rovfugl med omkring 5.000 ynglepar (Jørgensen 1989). Arten led, som så mange andre rovfugle, under intens bekæmpelse i første halvdel af 1900-tallet. I 1967 blev musvågen totalfredet, og bestandsstørrelsen er siden steget og er idag stabil. Ynglefuglene fra de nordlige dele af udbredelsesområdet er trækfugle, og Danmark passeres i træktiden, primært i marts-april og september-oktober, af musvåger i titusindtal. Den danske ynglebestand suppleres i vinterperioden af mange vintergæster, og vinterbestanden er opgjort til ca. 18.000 fugle (Jørgensen 1989).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Musvåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.525
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1251
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%