Musvit

Parus major

Great Tit

Great Tit

Musvitten er den største og mest almindelige af de danske mejser. Arten yngler over hele Danmark i al slags skov, krat, parker og haver. Musvitten er hulruger og udnytter bl.a. opsatte redekasser. Arten yngler i alle europæiske lande og er en af de mest talrige arter i Europa. Udbredelsen fortsætter mod øst gennem Asien til Stillehavet, og arten har den største geografiske udbredelse af alle mejserne. Musvitterne i de sydlige bestande er standfugle, mens fugle fra de nordligere og østligere bestande i større grad forlader yngleområderne om vinteren. I Danmark ses et mindre træk af musvitter, som kulminerer om efteråret i oktober og om foråret i marts-april (Lausten & Lyngs 2004). I visse år kan trækgæsterne optræde invasionsagtigt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Musvit

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 126.399
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 15438
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%