Natravn

Caprimulgus europaeus

European Nightjar

European Nightjar

Natravnen fanger insekter om natten over heder eller i skovlysninger, primært i nåleskovsområder Arten er udbredt i hele Europa, Nordafrika og bredt gennem Nord- og Centralasien. I 1800-tallet var natravnen med sin snurrende sang efter skumringen en karakterfugl på heder og tørre overdrev, men i takt med opdyrkningen af sådanne arealer er bestanden faldet drastisk. Den er nu stabil på et lavt niveau i Danmark, hvor den er pletvist udbredt, men i Europa som helhed er den stadig i tilbagegang. Natravnen er trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. Arten ses kun yderst sjældent på træk. Dens natlige levevis, brune camouflagedragt, og evne til at sidde helt stille, typisk langs en gren, gør den nærmest umulig at finde om dagen.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Natravn

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 312
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 40
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%